اخبار

توضیحی بر آخرین اصلاحات تکمیلی تبار نامه خاندان اردلان

توضیحی بر آخرین اصلاحات تکمیلی تبار نامه خاندان اردلان با دیاگرام به تاریخ ۱۳۹۷ خورشیدی با عنوان: INCARNATING HISTORY OF...
Read More

در جواب به ادعایی واهی

خوانندگان و اقوام گرامي كه مقاله‌ي “نقدي بر مقدمه و حواشي تاريخ اردلان، شماره۸۹۶- ۳۰ مردادماه ۹۵ روزنامه سيروان را...
Read More

نقدی باجمال بر مقدمه وحواشی تاریخ اردلان

شکوه وگلایه مستوره، شخصیتی که بدینگونه خودرا معرفی مینماید، از ناسازگاری دورانی است که پس از فوت همسر خود خسروخان...
Read More

تکمله ای برمقاله « در جواب به ادعائی واهی »

درشماره، ۹۰۹ روزنامه سیروان در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۵، آقای «منصور اردلان»، ذیل عنوان "جوابی به یک شائبه " با...
Read More

بیانات جناب آقای یداله روشن اردلان در مراسم تحریم جناب مهندس حجت الله خان اردلان

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و کسب اجازه از بزرگان مجلس و اعضای خاندان اردلان، سرانجام به مدلول کل...
Read More

ما كی هستیم؟

این سئوالی است كه نویسنده محترم مقاله «كردستان خزانه ای از فرهنگ ملی ایران» در هفته نامه سیروان شماره 536...
Read More

همایش ملی اردلان شناسی

نخستین همایش ملی اردلان شناسی با هدف بازشناسی ملی تاریخ این حكام محلی كردستان، دوم و سوم آذر ماه یکهزار...
Read More

مشاهیر اردلان

تاریخ مجسم تبار اردلان

قصد وانگیزه طرح وترسیم این تبارنامه ارائه تصویری مجسم ازتاریخ وتبار اردلان مستند بتاریخ در شکلی زیبا و جاذب بصورت...
Read More

مقالات و نوشته ها

توضیحی بر آخرین اصلاحات تکمیلی تبار نامه خاندان اردلان

توضیحی بر آخرین اصلاحات تکمیلی تبار نامه خاندان اردلان با دیاگرام به تاریخ ۱۳۹۷ خورشیدی با عنوان: INCARNATING HISTORY OF ARDALAN GENEALOGY

در جواب به ادعایی واهی

خوانندگان و اقوام گرامي كه مقاله‌ي “نقدي بر مقدمه و حواشي تاريخ اردلان، شماره۸۹۶- ۳۰ مردادماه ۹۵ روزنامه سيروان را مطالعه و به ارجاعات آن رجوع فرموده‌اند،

نقدی باجمال بر مقدمه وحواشی تاریخ اردلان

شکوه وگلایه مستوره، شخصیتی که بدینگونه خودرا معرفی مینماید، از ناسازگاری دورانی است که پس از فوت همسر خود خسروخان حاکم و والی کردستان (معروف به ناکام)