مقالات و نوشته ها در مورد خانواده اردلان

توضیحی بر آخرین اصلاحات تکمیلی تبار نامه خاندان اردلان

توضیحی بر آخرین اصلاحات تکمیلی تبار نامه خاندان اردلان با دیاگرام به تاریخ ۱۳۹۷ خورشیدی با عنوان: INCARNATING HISTORY OF ARDALAN GENEALOGY

در جواب به ادعایی واهی

خوانندگان و اقوام گرامي كه مقاله‌ي “نقدي بر مقدمه و حواشي تاريخ اردلان، شماره۸۹۶- ۳۰ مردادماه ۹۵ روزنامه سيروان را مطالعه و به ارجاعات آن رجوع فرموده‌اند،

نقدی باجمال بر مقدمه وحواشی تاریخ اردلان

شکوه وگلایه مستوره، شخصیتی که بدینگونه خودرا معرفی مینماید، از ناسازگاری دورانی است که پس از فوت همسر خود خسروخان حاکم و والی کردستان (معروف به ناکام)

تکمله ای برمقاله « در جواب به ادعائی واهی »

درشماره، ۹۰۹ روزنامه سیروان در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۵، آقای «منصور اردلان»، ذیل عنوان “جوابی به یک شائبه ” با ارائه مستنداتی کوشیده بود که مستندات اینجانب در”مقاله نقدی باجمال برمقدمه وحواشی تاریخ اردلان را مردود اعلام، و رشته نسبی خودرا به «امان اله خان بزرگ» تثبیت نشان بدهد. با درج مقاله “جوابی به ادعائی … Continue reading تکمله ای برمقاله « در جواب به ادعائی واهی »

بیانات جناب آقای یداله روشن اردلان در مراسم تحریم جناب مهندس حجت الله خان اردلان

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و کسب اجازه از بزرگان مجلس و اعضای خاندان اردلان، سرانجام به مدلول کل نفس ذائقه الموت، تقدیر الهی و گردش آسمانی صورت وقوع پیدا کرد و قلم زوال بر تقدیم جمال یکی دیگر از چهره های برجسته این خاندان کشیده شد وقبای نیلی موت بر قامت بلند بالای … Continue reading بیانات جناب آقای یداله روشن اردلان در مراسم تحریم جناب مهندس حجت الله خان اردلان

ما كی هستیم؟

این سئوالی است كه نویسنده محترم مقاله «كردستان خزانه ای از فرهنگ ملی ایران» در هفته نامه سیروان شماره 536 نهم خردادماه 88 طرح كرده است. این سئوال اولین باری كه ذهن مرا به خود مشغول داشت و شاید اگر سابقه ذهنی نخستین بار آن را به كلی فراموش كرده بودم من هم به مانند … Continue reading ما كی هستیم؟

همایش ملی اردلان شناسی

نخستین همایش ملی اردلان شناسی با هدف بازشناسی ملی تاریخ این حكام محلی كردستان، دوم و سوم آذر ماه یکهزار وسیصد نود شمسی با حضور چهره‌های سرشناس این خاندان، پژوهشگران و اساتید برجسته دانشگاهی از ایران و چند كشور خارجی در سالن مولوی دانشگاه كردستان برگزار شد. در روز اول اين همايش، تبارشناسی واژه اردلان … Continue reading همایش ملی اردلان شناسی