توضیحی بر آخرین اصلاحات تکمیلی تبار نامه خاندان اردلان

توضیحی بر آخرین اصلاحات تکمیلی تبار نامه خاندان اردلان با دیاگرام به تاریخ ۱۳۹۷ خورشیدی با عنوان: INCARNATING HISTORY OF ARDALAN GENEALOGY

در جواب به ادعایی واهی

خوانندگان و اقوام گرامي كه مقاله‌ي “نقدي بر مقدمه و حواشي تاريخ اردلان، شماره۸۹۶- ۳۰ مردادماه ۹۵ روزنامه سيروان را مطالعه و به ارجاعات آن رجوع فرموده‌اند،

نقدی باجمال بر مقدمه وحواشی تاریخ اردلان

شکوه وگلایه مستوره، شخصیتی که بدینگونه خودرا معرفی مینماید، از ناسازگاری دورانی است که پس از فوت همسر خود خسروخان حاکم و والی کردستان (معروف به ناکام)

تاریخ مجسم تبار اردلان

قصد وانگیزه طرح وترسیم این تبارنامه ارائه تصویری مجسم ازتاریخ وتبار اردلان مستند بتاریخ در شکلی زیبا و جاذب بصورت یک تابلوی نقاشی، و جلب توجه نپ جوان از دوران کودکی به یاد گیری تاریخ گذشته خود ومملکت خود، یعنی موضوعی بود که حتی در زمان تحصیل ما ،کلاس درس تاریخ و جغرافی درحکم زنگ … Continue reading تاریخ مجسم تبار اردلان

انگیزه ترسیم تبارنامه اردلان

انگیزه ترسیم تبارنامه اردلان تقریبا به ۴۵سال قبل برمیگردد، درسفری چند ماهه به انگلستان و مشاهده موزه کدلستون-هال(۱) در هکتارها زمین سرسبز و خرم با قصری زیبا در وسط آن در داربیشایر(۲) و مشاهده شجره خانواده کدلستون (صاحب موزه ) نقش بر دیوار یکی از اطاق ها، مورد استقبال و احترام بازدیدکنندگان، بعنوان یکی از … Continue reading انگیزه ترسیم تبارنامه اردلان

تکمله ای برمقاله « در جواب به ادعائی واهی »

درشماره، ۹۰۹ روزنامه سیروان در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۵، آقای «منصور اردلان»، ذیل عنوان “جوابی به یک شائبه ” با ارائه مستنداتی کوشیده بود که مستندات اینجانب در”مقاله نقدی باجمال برمقدمه وحواشی تاریخ اردلان را مردود اعلام، و رشته نسبی خودرا به «امان اله خان بزرگ» تثبیت نشان بدهد. با درج مقاله “جوابی به ادعائی … Continue reading تکمله ای برمقاله « در جواب به ادعائی واهی »

میراث کهن اردلان وچند نکته!

دردا وحسرتا که چنین است روزگار ما سال ۸۸ درسفری کوتاه باتفاق «نادر خان اردلان»  برای دیدار آثار باستانی اجدادی به سنندج و هورامان و سقز مسافرت واز باغ و عمارت خسروآباد بازدید نمودیم. سازمان میراث فرهنگی با بودجه محدود خود به ظاهر آن رنگ و روئی داده بود. آقای اردلان این عمارت را اینچنین … Continue reading میراث کهن اردلان وچند نکته!

بیانات جناب آقای یداله روشن اردلان در مراسم تحریم جناب مهندس حجت الله خان اردلان

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و کسب اجازه از بزرگان مجلس و اعضای خاندان اردلان، سرانجام به مدلول کل نفس ذائقه الموت، تقدیر الهی و گردش آسمانی صورت وقوع پیدا کرد و قلم زوال بر تقدیم جمال یکی دیگر از چهره های برجسته این خاندان کشیده شد وقبای نیلی موت بر قامت بلند بالای … Continue reading بیانات جناب آقای یداله روشن اردلان در مراسم تحریم جناب مهندس حجت الله خان اردلان

ما كی هستیم؟

این سئوالی است كه نویسنده محترم مقاله «كردستان خزانه ای از فرهنگ ملی ایران» در هفته نامه سیروان شماره 536 نهم خردادماه 88 طرح كرده است. این سئوال اولین باری كه ذهن مرا به خود مشغول داشت و شاید اگر سابقه ذهنی نخستین بار آن را به كلی فراموش كرده بودم من هم به مانند … Continue reading ما كی هستیم؟

همایش ملی اردلان شناسی

نخستین همایش ملی اردلان شناسی با هدف بازشناسی ملی تاریخ این حكام محلی كردستان، دوم و سوم آذر ماه یکهزار وسیصد نود شمسی با حضور چهره‌های سرشناس این خاندان، پژوهشگران و اساتید برجسته دانشگاهی از ایران و چند كشور خارجی در سالن مولوی دانشگاه كردستان برگزار شد. در روز اول اين همايش، تبارشناسی واژه اردلان … Continue reading همایش ملی اردلان شناسی